Державний архів Львівської області взяв участь у Другій Міжнародній науково-практичній конференції «Архівістика: теорія, методика, практика»

             22 квітня 2021 р. відбулася Друга Міжнародна науково-практична конференція «Архівістика: теорія, методика, практика», що була організована Державною архівною службою України, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства, Державним архівом Хмельницької області, Спілкою архівістів України і Громадською організацією «Центр перспективних досліджень та регіонального розвитку». Робота проводилась в трьох секціях, що були присвячені історії становлення та розвитку архівної справи в Україні, історико-регіональним дослідженням, темі збереження, формування та раціонального використання фондів і традиційним та інноваційним методам архівної діяльності.

      Серед учасників були присутні представники архівних, освітніх та наукових установ. Державний архів Львівської області був представлений кандидатом історичних наук, старшим зберігачем фондів відділу забезпечення зберігання документів Зілінським Володимиром, який виступив з доповіддю на тему: «Критичний аналіз ідентифікації єврейських жертв у матеріалах Надзвичайної Державної Комісії про нацистські злочини на території дистрикту Галичина».

Інформаційний лист 

Програма 

Поповнення фондів Державного архіву Львівської області

      Державний архів Львівської області прийняв на зберігання документи Львівської обласної організації Української республіканської партії («Собор») (далі – ЛОО УРП).
      Архівний фонд ЛОО УРП представлений наступними матеріалами: протоколами та витягами з протоколів засідань та конференцій партії, звітами про роботу партійних осередків, статистичними та фінансовими звітами, матеріалами друкованих органів обласної організації та її осередків періоду 1989-2010 рр.

Засідання науково-методичної ради Державного архіву Львівської області

   
    8 квітня 2021 року, у читальному залі Державного архіву Львівської області (далі-ДАЛО), проведено чергове засідання науково-методичної ради, де були розглянуті питання порядку денного, та прийняті відповідні рішення:
     – на II Міжнародній науково-практичній конференції «Архівістика: теорія, методика, практика», яка відбудеться 22-23 квітня 2021 року, на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, співорганізатором якої виступив Укрдержархів з доповіддю на тему: «Критичний аналіз ідентифікації єврейських жертв у матеріалах Надзвичайної Державної Комісії про нацистські злочини на території дистрикту Галичина» (за документами Державного архіву Львівської області, Державного архіву Тернопільської області, Державного архіву Івано-Франківської області, Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України), виступить старший зберігач фондів, кандидат історичних наук Зілінський Володимир.
    – подати для публікації у науково-практичному журналі «Архіви України»
статтю на тему «Критичний аналіз ідентифікації єврейських жертв у матеріалах Надзвичайної Державної Комісії про нацистські злочини на території дистрикту Галичина» (автор – старший зберігач фондів, кандидат історичних наук Зілінський Володимир).
   – на основі переліку виявлених документів і матеріалів ДАЛО «До 35 – х роковин Чорнобильської катастрофи», підготувати тематичну виставку та онлайновий варіант оприлюднити на офіційному вебсайті архіву та на сторінці «Державний архів Львівської області» у мережі Facebook.
   – оприлюднити на офіційному вебсайті архіву статтю Горбач Олени, наукового співробітника відділу використання інформації документів на тему: «Статут українського управління товарообігу в Західній області УНР, як джерело до вивчення історії формування законодавчої діяльності ЗУНР» (за документами Державного архіву Львівської області).

Проведено чергове засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Львівської області

        У приміщенні Державного архіву Львівської області 6 квітня 2021 року відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії,  на якому розглядалися документи установ списку юридичних осіб – джерел формування НАФ як  Державного архіву Львівської області так і архівних відділів районних державних адміністрацій Львівської області, а саме: номенклатури справ, інструкції з діловодства, описи справ постійного терміну зберігання, описи з кадрових питань (особового складу), описи тривалого зберігання, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду. Також, обговорено питання приймання виборчої документації з Перших місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня 2020 року на державне зберігання. Прийнятті відповідні рішення.

 

«Український мартиролог ХХ століття»

      З 2000 року Державний архів Львівської області (далі-ДАЛО) розпочав роботу зі складання електронної бази даних на основі архівно-слідчих справ, які зберігаються у ДАЛО і містять інформацію про жертв політичних репресій комуністичного тоталітарного режиму 1945-1950-х років та їхню реабілітацію у 1991 – 1999 роках.
     Для представлення ДАЛО у інтернет-проєкті Державної архівної служби України «Український мартиролог ХХ століття», у 2020 році було надано Центральному державному електронному архіву України 805 описових статей репресованих осіб та включено їх у єдину базу даних архівних установ України.
     Робота продовжується – з початку 2021 року, для поповнення єдиної бази «Український мартиролог ХХ століття», Державним архівом Львівської області надано 600 описових статей репресованих осіб.
    «Український мартиролог ХХ ст.» – це інформаційно-пошуковий інтернет-проєкт, що розміщений на офіційному вебпорталі Державної архівної служби України та містить стислу інформацію про жертв політичних репресій 1920-1950-х років, а саме: фотопортрет (за наявністю), ім’я жертви та коротка характеристика роду занять, роки життя, відомості щодо реабілітації, посилання на архів, де зберігаються архівно-слідчі справи та інші дотичні матеріали.

 

Реставрація документів Міського управління (магістрату) м. Львова

    У Державному архіві Львівської області Сектором забезпечення фізичного стану документів проводяться реставраційні роботи документів на паперовій та кальковій основі Фонду 2 «Міське управління (магістрат) м. Львова», опису 1 «Відділ управління нагляду над будівництвом».


        Архівні документи, які формують даний фонд, зберігають інформацію про будівництво та ремонт будинків міста Львова у період з 1918 року по 1939 рік.
   Реставрація вище вказаного фонду є плановою роботою Державного архіву Львівської області, яка передбачає відновлення фізичної цілісності документів та усунення наслідків старіння. Відповідно до виду та характеру пошкоджень паперової та калькової основи здійснюються такі види робіт як: дереставрація, реставрація, ремонт, брошурування та зшивання архівних документів.
   З початку 2021 року було відновлено 38 справ даного фонду, реставраційні роботи із документами продовжуються.

У режимі відеоконференції відбулась нарада директорів обласних архівів

      19 березня 2021 року директор Державного архіву Львівської області Ірина Мартенс прийняла участь у нараді директорів державних архівів областей, м. Києва за участю Голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова, заступника Голови Державної архівної служби України Лариси Левченко у режимі відеоконференцзв’язку із використанням програми Zoom. У нараді також взяла участь головний спеціаліст сектору правового забезпечення Укрдержархіву Наталія Іванюк.

      Під час наради розглядалися нагальні питання забезпечення функціонування та реорганізації архівної галузі України, а саме: 1) підготовка фінансово-економічного обґрунтування до проєкту Закону України «Про Національні архівні інформаційні ресурси, управління документацією та архівами»; 2) оприлюднення науково-довідкового апарату на вебсайтах державних архівів областей, організація роботи над базою даних «Український мартиролог ХХ століття»; 3) про переведення приміщень державних архівів областей з комунальної в державну власність; 4) про пошук приміщень для розміщення архівних відділів районних державних адміністрації та додаткових – для державних архівів областей.

      По першому питанню прийнято рішення у місячний термін підготувати зведені бюджетні запити з урахуванням потреб архівних відділів районних державних адміністрацій та державних архівів областей, при складанні користуватися формами, затвердженими Міністерством фінансів України, закладати до бюджетних запитів потреби у поточному фінансуванні архівів та один-два пріоритетних напрями, що потрібно профінансувати наступними роками. На основі зведених бюджетних запитів буде готуватися фінансово-економічне обгрунтування до проєкту Закону України «Про Національні архівні інформаційні ресурси, управління документацією та архівами».

      Під час розгляду другого питання Голова Укрдержархіву Анатолій Хромов наголосив на інтенсифікації публікації на вебсайтах державних архівів областей путівників, покажчиків, описів, картотек та базою даних, робота над якими завершена. Також Анатолій Хромов підкреслив важливість динамічного поповнення бази даних «Український мартиролог ХХ століття».

      Учасники наради погодилися на необхідності вжиття всіх можливих заходів щодо приведення права власності на будівлі архівів відповідно до норм чинного законодавства та ще більшому посиленні зусиль, спрямованих на пошук приміщень для архівних відділів райдержадміністрацій нових (укрупнених) районів. Наталія Іванюк у своїй промові зазначила, що незабаром направить архівним відділам райдержадміністрацій методичного листа щодо порядку оформлення приміщень в оренду відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

      Крім вищезазначеного, під час наради були порушені  питання розвитку генеалогічного туризму в архівах і співпраця з установами системи страхового фонду документації та підготовка обласних програм страхового фонду документації.

Обговорення проблем організації роботи архівних відділів районних державних адміністрацій під час зміни адміністративно-територіального устрою

     16 березня 2021 року на платформі Державної архівної служби України у форматі Zoom-конференції відбулося обговорення проблем , що постають в роботі архівних відділів районних державних адміністрацій під час зміни адміністративно-територіального устрою та реформи децентралізації влади в Україні. Державна архівна служба України презентувала розроблені методичні рекомендації:

«Організація архівної справи в територіальній громаді. Методичні рекомендації. Частина 2. Організація роботи архівних відділів районних державних адміністрацій»

       У заході взяли участь представники Міністерства юстиції України, Міністерства розвитку громад та територій України, обласних та районних державних адміністрацій, державних архівів областей та архівних відділів районних державних адміністрацій.

       У ході дискусії виявлено основний тренд в реорганізації архівних відділів райдержадміністрацій як юридичних осіб публічного права, створення архівних відділів райдержадміністрацій із центральним офісом у адміністративному центрі нового (укрупненого) району та відокремленими підрозділами (секторами, відокремленими робочими місцями) у ліквідованих районах.

    Запис дискусії щодо організації роботи архівних відділів районних державних адміністрацій 

    Презентація актуальних питань організації архівної справи та діловодства на рівні районів

 

Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації прийняв участь у засіданні колегії ДАЛО

      05 березня 2021 року відбулося засідання колегії Державного архіву Львівської області, за участю заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Віталія Загайного, начальники архівних відділів новостворених райдержадміністрацій та ліквідованих районів Львівської області, де був заслуханий звіт директора Державного архіву Львівської області Ірини Мартенс про проведену роботу у 2020 році та основні планові завдання на 2021 рік. Також заслухано звіт начальника відділу формування НАФ та діловодства Ольги Заліської про стан і обсяг документів НАФ, що зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб – джерел формування НАФ, підсумки роботи Експертно-перевірної комісії Державного архіву Львівської області за 2020 рік та плани на 2021 рік.


        Одним з основних питань порядку денного було розгляд процесу реорганізації архівних відділів новостворених райдержадміністрацій Львівської області – це структура та штатна чисельність архівного відділу, порядок передавання документів Національного архівного фонду та облікової документації ліквідованих архівних відділів, передавання документів з кадрових питань ліквідованих райдержадміністрацій та їх структурних підрозділів до трудових архівів, створення трудових архівів об’єднаних територіальних громад.
        У підсумку голова колегії Ірина Мартенс підкреслила важливість забезпечення функціонування архівних відділів новостворених райдержадміністрацій.
        За результатами засідання колегії були прийняті відповідні рішення.