Cемінар-практикум з організації виконання запитів юридичних та фізичних осіб, що надходять до державних архівів

Проведення у режимі відеоконференції із застосуванням ZOOM семінару-практикуму з організації виконання запитів юридичних та фізичних осіб, що надходять до державних архівів.

У семінарі-практикумі взяли участь 147 учасників, що представляли центральні державні архіви, державні архіви областей, м. Києва. Це директори та заступники директорів, керівники та працівники структурних підрозділів державних архівів. Вперше Укрдержархіву вдалося об’єднати одночасно таку кількість архівістів.

Семінар-практикум відкрив Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, який наголосив на важливості задоволення державними архівами потреб суспільства в архівній інформації, що має допомогти підтвердити права та законні інтереси громадян. Архіви мають стати людиноцетричними, застосовувати в своїй діяльності нові форми комунікації з користувачами інформації документів Національного архівного фонду України.

Заступник голови Укрдержархіву Лариса Левченко, продовжуючи семінар-практикум акцентувала увагу його учасників на необхідності дотримання чинного законодавства та нормативно-правових актів при виконанні запитів юридичних та фізичних осіб, правильності застосування їх положень при розгляді запитів.

Начальник управління комунікацій Укрдержархіву Юлія Прилепішева, детально зупинилася на положеннях Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства та Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів), їх відмінностях та правильності застосування у практичній діяльності, надала відповіді на понад 50 питань, отриманих від державних архівів.

Переглянути відеоматеріал можна за посиланням