Інформація

Звіт перед громадськістю

План виставкової діяльності

План роботи науково-методичної ради

Список архівних установ Львівської області

Реєстр описів ліквідованих підприємств, установ. Організацій м.Львова

Список ліквідованих установ, підприємств і організацій державної та приватної форми власності у Львівській області, документи з особового складу яких надійшли на державне зберігання до архівних відділів міських рад РДА та трудових архівів

Перелік фондів, що знаходяться на зберіганні у комунальній установі Львівської міської ради <<Трудовий архів>>

«Архіви репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»