Незважаючи на обмежувальні карантинні заходи, Державний архів Львівської області виконав значний обсяг робіт

      За час карантину проведено 3 засідання ЕПК, схвалено 2431 од, зб. постійного терміну зберігання, погоджено 1146 од. зб. з кадрових питань, 20 номенклатур справ установ. організацій області, 2 інструкції з діловодства. 2 положення про ЕК, 2 положення про архів, 1 положення про відділ документального забезпечення та контролю виконання. Проведено експертизу цінності документів фонду Р – 3181 «Колекція документів з особового складу ліквідованих державних установ, кооперативів та комерційних структур міста Львова» та складено акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на 643 справи.

    На засіданнях науково-методичної ради ДАЛО розглядались питання підготовки тематичної виставки «З історії архівної справи у Львівській області», присвяченої Міжнародному дню архівів, розгляд матеріалів до тематичної виставки «75 років з дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», обговорення пропозицій на конкурс наукових праць імені Василя Веретеннікова у галузі архівознавства, археографії і документознавства.

    Ведеться робота щодо оцифрування документів та довідкового апарату архіву. Так створено електронну версію описів по фонду 257 опис 2, том 2 «Львівське наукове товариство з вивчення оборони Львова  та південно-східних воєводств у 1918-1920 роках» –833 заголовки, та по фонду 121 опис. 1 «Львівська воєводська команда державної поліції» –950 заголовків.

    З метою впровадження доступу користувачів до документів ДАЛО, та їх довідкового апарату, на оновленому офіційному веб-сайті ДАЛО створено рубрику «Електронний архів», де розміщено архівні видання, оцифровані описи фондів, колишнього партійного архіву (фонд П-3, Львівський обком Комуністичної партії України у кількості 25 описів за 1939-1984 роки ). Також в рубриці «Електронний архів» розміщено сканкопії видань, підготовлених Державним архівом Львівської області. Поціновувачі історії міста Львова можуть ознайомитися з туристичними путівниками, телефонними та адресними довідниками міжвоєнного та повоєнного Львова в підрубриці « Історія міста Львова в друкованих виданнях».

    Впродовж березня-травня оцифровано найбільш затребувані справи дорадянського періоду: скановано 401 справа, виготовлено 28528 сканованих копії, також 1400 сканів довідкового апарату.

    Продовжується планомірне наповнення веб-сайту архіву: в рубриці «Електронний архів» розміщено оцифрований список фондів Державного архіву Львівської області дорадянського періоду (202 скани) список фондів Державного архіву Львівської області радянського періоду (557 сканів) та список фондів періоду незалежності України.

     У зв’язку із вивільненням приміщення архівосховища № 8 по вул. Винниченка позапланово проводились роботи із переміщенням справ у архівосховищах архіву: переміщено 17386 справ, перешифровано 60 справ, закартоновано 2605 справ., 801 ярлик, складено 590 карток пофондового топогрфічного покажчика, просистематизовано – 16925 аркушів і пронумеровано 38754 аркушів справ.

    Видано із архівосховищ 1291 справа для підготовки виставок архівних документів та виконання запитів.

    У 2020 році продовжується  науково-технічне опрацювання фонду Ф-2 «Міське управління (магістрат м. Львова)». Оп. 1-4. Останній раз фонд упорядковувався за спрощеною системою у 1978 році: переформовано та оформлено 320 справ, звірено науково-технічної документації (плани, креслення)-2388 одиниць. Проводиться реставрація та оцифрування фондуФ-2.

    Проведено перевірення наявності та стану 4221 справи дорадянського та радянського періодів та складено 146 актів.

    В плані забезпечення фізичного стану документів, відреставровано документів на паперовій основі – 2642 аркіші, 52 креслення великоформатних документів. Проведено ремонт документів на паперовій основі в кількості 2072 аркуші та палітурні роботи 272 справ. Проведено ремонт диплому на пергаментній основі.

    Задля ознайомлення громадськості з документами архіву, підготовлено он-лайновий варіант тематичної виставки «75 років з дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні». У виставковому залі архіву розміщено тематичну виставку «З історії архівної справи у Львівській області», присвячену Міжнародному дню архівів, он-лайновий варіант якої буде оприлюднено на веб-сайті архіву.

    У зв’язку з обмеженням прийому громадян столом довідок, розглянуто близько 900 звернень, які надійшли поштовим зв’язком, з них електронною поштою 459 запитів, виконано 1274 довідки. Щодо вирішення питань по –суті, в телефонному режимі, надано  близько 550 консультацій.