Про проходження практики студентів Української академії друкарства

   Згідно угоди між Державним архівом Львівської області (ДАЛО) та Українською академією друкарства від 01.02.2022 про проведення практики студентів вищих навчальних закладів, в ДАЛО, у період з 15 лютого 2022 року по 28 лютого 2022 проходять практику студенти третього курсу по спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Української академії друкарства.