Про Архів

      Державний архів Львівської області діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням голови Львівської ОДА від 01 лютого 2018 року № 100/0/5-18, є структурним підрозділом Львівської обласної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Державній архівній службі України.          ДАЛО здійснює організаційно – методичне та наукове керівництво 29 державними архівними установами області низової ланки, з них 9 архівів міст обласного значення, 20 архівних відділів районних державних адміністрацій.

     Державний архів Львівської області (далі-ДАЛО), один із найбільших в Україні, розташований в історичному центрі Львова у будівлі колишнього монастиря ордену домініканців – пам’ятці архітектури XVII століття та належить до світової спадщини ЮНЕСКО.                                                                       ДАЛО заснований восени 1939 року на місці колишнього Державного архіву міста Львова, який зберігав  фонди місцевих австрійських і польських адміністративних установ. ДАЛО забезпечує інформаційно-комунікаційний супровід суспільно значущих заходів та взаємодіє із ЗМІ шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті архіву www.archivelviv.gov.ua та на офіційній сторінці архіву у мережі Facebook та забезпечує доступ до публічної інформації.                                                                                                                             Сьогодні ДАЛО є одним з найбільших сховищ писемної джерельної бази у Європі. Фонди ДАЛО зберігаються у 15 архівосховищах ( площа архівосховищ 5965 м2) пристосованих будівель по вулиці Підвальній,13, вулиці Музейна, 1, та спеціально збудованій будівлі по вул. Проф. Буйка, 4. Загальна протяжність стелажного обладнання становить близько 35 км. Для користувачів та відвідувачів у ДАЛО працює 2 читальних зали на 22 робочих місця. Трудовий колектив складає 47 висококваліфікованих архівістів, державних службовців, управлінців, працівників, технічних та допоміжних працівники.                                   Станом на 01.01.2020 р. в архіві зберігається 5154 фонди, 2671626 од.зб. В тому числі 42194 фото-, 6708 кіно-, 697 фонодокументів. Архів зберігає документи державних та громадсько-політичних установ, організацій, підприємств і спілок, що функціонували на Львівщині у періоди Австро-Угорської монархії (1784-1918рр.), Польської республіки міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.), Української РСР (1939-1941, 1944-1991 рр.), німецької окупації 1941-1944 під час Другої світової війни. Та часів Незалежної України з 1991 р. Особливу цінність становлять документи фондів Львівського воєводського управління, Львівського магістрату, Дирекції поліції у Львові, Губернаторства дистрикту Галичина, вузів Львова, Львівського облвиконкому, Львівського та Дрогобицького обкомів Компартії України. Гордістю архіву є також фонди композиторів А. Кос-Анатольського, В. Івасюка, відомого українського бібліографа І .Калиновича, письменника В. Гжицького, професорів Львівського Університету В. Брухнальського, Л. Фінкеля, М. Рудницького, Львівської політехніки – вченого – електротехніка Г. Сокольницького, окремі документи та автографи І. Франка, Ф. Ліста, М. Грушевського, І. Труша, Г. Сенкевича, Я. Падеревського, Є. Чикаленка, В. Леонтовича, Ф. Колеси, О.Маковея, С .Бандери, В. Шухевича, інших визначних громадських і політичних діячів, корифеїв науки, культури, мистецтва. Вище подані фонди це дуже незначна частина від загальної кількості фондів Державного архіву Львівської області, що містять у собі цікаві джерела для вивчення краєзнавства, це тільки в тій чи іншій мірі відомі і частково вивчені фонди, а загальний масив документів архіву відкриває широке, загадкове, перспективне поле для наукових розвідок істориків – краєзнавців.              За роки існування Державним архівом Львівської області у співпраці з іншими архівними та науковими установами України підготовлено і видано друком десятки збірників документів і матеріалів з різних проблем історії та краєзнавства. Уперше в незалежній Україні Держоблархівом систематизовано та видано друком “Путівник по фондах Львівської та Дрогобицької обласних, міських, районних організацій Комуністичної партії України”. Переважна більшість описаних у ньому документів перебувала на “спеціальному зберіганні” і тривалий час була недоступна широкому загалу дослідників. Працівники архіву проводять велику роботу з оприлюднення найбільш цікавих і суспільно значущих документів, що зберігаються у його фондах. У 2003 році видано збірник “Голгофа українського народу”, присвячений 70-річчю Голодомору в Україні 1932-33 років, який на Всеукраїнському конкурсі науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії за 2003 рік був відзначений другою премією. У 2018 році ДАЛО завершив роботу над Анотований реєстр описів документів Державного архіву Львівської області. Фонди періоду окупації України нацистською Німеччиною (1941–1944 рр.),  який погоджено Науково-видавничою радою Укрдержархіву згідно пртоколу № 2  від 15.11.2017 р. У ДАЛО створено виставковий центр, де розміщуються тематичні виставки до знаменних і пам’ятних дат за документами архіву та проводяться екскурсії для різних категорій громадян, учнівської та студентської молоді.Також організовано низку виставок документальних матеріалів, підготовлено телевізійні репортажі та радіопередачі, оприлюднено десятки матеріалів в друкованих засобах масової інформації.                                       Архів виконує тематичні, майнові, соціально-правового характеру та інші запити від установ, організацій та громадян України, та іноземних держав.                 У 2016-2018 рр. архів прийняв 53673 звернень і надав близько 55000 відповідей (довідки, архівні витяги копії документів та інше).                           З 2016 року ДАЛО працює над оцифровуванням архівних документів.