Правила роботи для дослідників та користувачів читального залу

ПРАВИЛА РОБОТИ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ 

 ТА КОРИСТУВАЧІВ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ

     Для роботи у читальному залі архіву необхідно подати відношення від установи на ім’я директора архіву, в якому вказано прізвище, ім’я, по батькові дослідника, вчений ступінь (якщо є), посада і тема дослідження, та/або подати особисту заяву.

         Дослідник зобов’язаний пред’явити документ, який засвідчує його особу.

         Аналогічні вимоги щодо роботи у читальному залі по (вул. проф. Буйка, 4)

 

Дослідник зобов’язаний:

 – запобігати пошкодженню документів, не виносити їх із читального залу, не робити в них позначок та підкреслювань, не писати на аркушах паперу, розміщених безпосередньо на архівних документах; під час роботи з аудіовізуальними, електронними документами дотримуватися вимог поводження з цими документами та апаратурою.

– під час отримання документів, описів, друкованих видань, перевіряти їх стан у присутності працівника архіву, повідомляючи про всі виявлені пошкодження, відсутність аркушів, неправильну нумерацію тощо. Після завершення роботи користувача працівник сектору користування перевіряє стан документів (копій) і у разі виявлення пошкоджень складає відповідний акт. Реставрація документів, пошкоджених з вини користувачів, здійснюється за їх рахунок.

 

Під час роботи дослідник має право:

– одержувати консультації працівників архіву щодо змісту і місцезнаходження документів, а також щодо документів, які зберігаються в інших архівах.

– з дозволу керівництва архіву користуватися технічними засобами, що полегшують його роботу (мікрокалькулятор, портативний комп’ютер, диктофон тощо) за умови, що вони не завдають шкоди документам і не заважають іншим користувачам.

 

Документи НАФ надаються на підставі письмового замовлення встановленого зразка.

Користувачеві може бути видано щоденно не більше 5-ти описів та 10 справ, які за загальною кількістю аркушів не перевищують однієї тисячі аркушів.

Описи, інші не тиражовані архівні довідники видаються користувачам на строк до 5-ти днів, копії та видання – до одного місяця, оригінали документів НАФ – до 10-ти днів, оригінали унікальних та особливо цінних документів до 5-ти днів.

Строк користування обчислюється з дня видавання документів з архівосховища.

Якщо користувач не звертається за замовленими документами, то їх повертають до архівосховища після закінчення строку замовлення.

 

 Керівництво архіву (або, за його поданням, керівництво Державного комітету архівів України) має право відмовити в дозволі на користування документами НАФ, що зберігаються в архіві, особі, яка грубо порушила цей Порядок (незаконний доступ до документів НАФ, їх псування, знищення, підроблення, приховування, розкрадання, перекручення або фальсифікація відомостей, що містяться в документах, порушення з вини користувача строків повернення документів, наданих у тимчасове користування за межами архіву), незалежно від того, в якому архіві вчинено це порушення.