Поповнення фондів Державного архіву Львівської області

      Державний архів Львівської області прийняв на зберігання документи Львівської обласної організації Української республіканської партії («Собор») (далі – ЛОО УРП).
      Архівний фонд ЛОО УРП представлений наступними матеріалами: протоколами та витягами з протоколів засідань та конференцій партії, звітами про роботу партійних осередків, статистичними та фінансовими звітами, матеріалами друкованих органів обласної організації та її осередків періоду 1989-2010 рр.