Засідання науково-методичної ради

       01 жовтня 2020 року, у читальному залі Державного архіву Львівської області (далі-ДАЛО), проведено чергове засідання науково – методичної ради , де було розглянуто перелік документів до тематичної виставки “До 120-річчя відкриття Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької”, онлайновий варіант якої буде розміщено на веб-сайті ДАЛО та на сторінці Facebook, обговорено проект Плану виставкової діяльності ДАЛО на 2021 рік, пропозиції до довідково-інформаційного видання за програмою “Архівні зібрання України”, серія “Спеціальні довідники” – “Анотований реєстр описів фондів Державного архіву Львівської області. Фонди радянського періоду”, написання історичної довідки про Державний архів Львівської  області для двомовного інформаційно-довідкового видання “Архіви України: путівник. Видання 3. Доповнене” та “Archives of Ukraine:Guide book”, яке готується Державною архівною службою України на 2020-2021 роки. Прийняті відповідні рішення.