Про доступ до публічної інформації

Про доступ до публічної інформації

 

                                               ПЛЕНУМ ВИЩОГО
                              АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

                                                                                ПОСТАНОВА

                “29” вересня 2016 р.                           м. Київ                    № 10

 

    Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації

         Для забезпечення однакового застосування адміністративними судами положень законодавства про доступ до публічної інформації Пленум Вищого адміністративного суду України постановляє дати судам такі роз’яснення.

  

3.7. Відносини у сферах архівної справи та доступу до архівної інформації репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років регулюються відповідно законами України ” Про Національний архівний фонд та архівні установи” та ” Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років “, які є спеціальними у цих сферах.
Відтак положення Закону № 2939-VI не поширюється на запити щодо доступу до інформації у цих сферах.