Державний архів Львівської області взяв участь у Другій Міжнародній науково-практичній конференції «Архівістика: теорія, методика, практика»

             22 квітня 2021 р. відбулася Друга Міжнародна науково-практична конференція «Архівістика: теорія, методика, практика», що була організована Державною архівною службою України, Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка, Українським науково-дослідним інститутом архівної справи та документознавства, Державним архівом Хмельницької області, Спілкою архівістів України і Громадською організацією «Центр перспективних досліджень та регіонального розвитку». Робота проводилась в трьох секціях, що були присвячені історії становлення та розвитку архівної справи в Україні, історико-регіональним дослідженням, темі збереження, формування та раціонального використання фондів і традиційним та інноваційним методам архівної діяльності.

      Серед учасників були присутні представники архівних, освітніх та наукових установ. Державний архів Львівської області був представлений кандидатом історичних наук, старшим зберігачем фондів відділу забезпечення зберігання документів Зілінським Володимиром, який виступив з доповіддю на тему: «Критичний аналіз ідентифікації єврейських жертв у матеріалах Надзвичайної Державної Комісії про нацистські злочини на території дистрикту Галичина».

Інформаційний лист 

Програма