Засідання науково – методичної ради

       30 липня  в читальному залі Державного архіву Львівської області  відбулося засідання науково – методичної ради, де було обговорено виконання Плану науково-видавничої роботи Державного архіву Львівської області на 2018-2020 роки,  пропозиції до перспективного плану науково-публікаційної роботи на 2021-2025 роки та розглянуто Порядок використання справ фондів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 рр. у Державному архіві Львівської області. Прийняті відповідні рішення.

Готується он-лайновий варіант тематичної виставки архівних документів

       З нагоди відзначення  Дня проголошення Декларацій про державний суверенітет України готується он-лайновий варіант тематичної виставки архівних документів «30 років з Дня проголошення Декларацій про державний суверенітет України».                    Матеріали виставки будуть опубліковані на офіційному сайті Державного архіву Львівської області у рубриці «Виставки он-лайн».                              

Робота з документами політичних громадських організацій

         У 2019 році до Державного архіву Львівської області (далі – ДАЛО) надійшли документи Української республіканської партії «Собор» за 1989-2010 роки у кількості 10 коробок і в неописаному стані. Документи партії надійшли до ДАЛО вперше,і в майбутньому передбачаються подальші надходження схожих документів від інших політичних партій та громадських організацій,які відіграли суспільно-політичну роль в регіоні та несуть історичну цінність.     

        Досвіду упорядкування вищевказаних документів в архіві немає, тому виникла потреба у підготовці методичних рекомендацій щодо відбору, обліку, приймання та упорядкування таких документів. Ця робота включена доплану наукової та методичної роботи ДАЛО на 2020 рік.

 

Готується онлайн-виставка «Конституційний процес на сторінках преси»

    З нагоди відзначення 24-ї річниці Конституції України готується тематична онлайн-виставка «Конституційний процес на сторінках преси».

   26 червня 2020 р. матеріали виставки будуть опубліковані на офіційному сайті Державного архіву Львівської області у рубриці «Виставки он-лайн».

Відкриття виставкового залу та тематичної виставки «З історії архівної справи у Львівській області»

      9 червня 2007 року члени Генеральної асамблеї Міжнародної ради архівів (МРА) (м. Квебек, Канада) прийняли рішення відзначати Міжнародний день архівів. Ця дата підкреслює те, що архіви — це не тільки установи, що здійснюють зберігання документів, але й потужний ресурс культурної та історичної спадщини.

     В архівній системі України чільне місце посідає Державний архів Львівської області. Сьогодні наш архів є однією з найбільших в Україні державних архівних установ. Документальна наповнюваність архіву становить 2562256 одиниць зберігання. Державний архів Львівської області зберігає документи державних та громадсько-політичних установ, організацій, підприємств і спілок, що функціонували на Львівщині у періоди Австро-Угорської монархії, Польської республіки міжвоєнного періоду, Української РСР, німецької окупації під час Другої світової війни. Зараз архів комплектується документами установ, підприємств і організацій незалежної України.

     З метою відзначення Міжнародного тижня архівів, 12 червня 2020 року відкрито виставковий зал архіву, де експонується тематична виставка архівних документів під назвою «З історії архівної справи у Львівській області». Матеріали виставки демонструють зв’язок між історичним минулим та сучасністю українського народу, а також привертають увагу суспільства до питань забезпечення ефективного управління архівами.

    Державний архів Львівської області розміщується на території області із несприятливою епідемічною ситуацією, спричиненою коронавірусною інфекцією, що унеможливлює відвідування та проведення екскурсій виставковим залом.

       

 Незважаючи на обмежувальні карантинні заходи, Державний архів Львівської області виконав значний обсяг робіт

      За час карантину проведено 3 засідання ЕПК, схвалено 2431 од, зб. постійного терміну зберігання, погоджено 1146 од. зб. з кадрових питань, 20 номенклатур справ установ. організацій області, 2 інструкції з діловодства. 2 положення про ЕК, 2 положення про архів, 1 положення про відділ документального забезпечення та контролю виконання. Проведено експертизу цінності документів фонду Р – 3181 «Колекція документів з особового складу ліквідованих державних установ, кооперативів та комерційних структур міста Львова» та складено акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на 643 справи.

    На засіданнях науково-методичної ради ДАЛО розглядались питання підготовки тематичної виставки «З історії архівної справи у Львівській області», присвяченої Міжнародному дню архівів, розгляд матеріалів до тематичної виставки «75 років з дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», обговорення пропозицій на конкурс наукових праць імені Василя Веретеннікова у галузі архівознавства, археографії і документознавства.

    Ведеться робота щодо оцифрування документів та довідкового апарату архіву. Так створено електронну версію описів по фонду 257 опис 2, том 2 «Львівське наукове товариство з вивчення оборони Львова  та південно-східних воєводств у 1918-1920 роках» –833 заголовки, та по фонду 121 опис. 1 «Львівська воєводська команда державної поліції» –950 заголовків.

    З метою впровадження доступу користувачів до документів ДАЛО, та їх довідкового апарату, на оновленому офіційному веб-сайті ДАЛО створено рубрику «Електронний архів», де розміщено архівні видання, оцифровані описи фондів, колишнього партійного архіву (фонд П-3, Львівський обком Комуністичної партії України у кількості 25 описів за 1939-1984 роки ). Також в рубриці «Електронний архів» розміщено сканкопії видань, підготовлених Державним архівом Львівської області. Поціновувачі історії міста Львова можуть ознайомитися з туристичними путівниками, телефонними та адресними довідниками міжвоєнного та повоєнного Львова в підрубриці « Історія міста Львова в друкованих виданнях».

    Впродовж березня-травня оцифровано найбільш затребувані справи дорадянського періоду: скановано 401 справа, виготовлено 28528 сканованих копії, також 1400 сканів довідкового апарату.

    Продовжується планомірне наповнення веб-сайту архіву: в рубриці «Електронний архів» розміщено оцифрований список фондів Державного архіву Львівської області дорадянського періоду (202 скани) список фондів Державного архіву Львівської області радянського періоду (557 сканів) та список фондів періоду незалежності України.

     У зв’язку із вивільненням приміщення архівосховища № 8 по вул. Винниченка позапланово проводились роботи із переміщенням справ у архівосховищах архіву: переміщено 17386 справ, перешифровано 60 справ, закартоновано 2605 справ., 801 ярлик, складено 590 карток пофондового топогрфічного покажчика, просистематизовано – 16925 аркушів і пронумеровано 38754 аркушів справ.

    Видано із архівосховищ 1291 справа для підготовки виставок архівних документів та виконання запитів.

    У 2020 році продовжується  науково-технічне опрацювання фонду Ф-2 «Міське управління (магістрат м. Львова)». Оп. 1-4. Останній раз фонд упорядковувався за спрощеною системою у 1978 році: переформовано та оформлено 320 справ, звірено науково-технічної документації (плани, креслення)-2388 одиниць. Проводиться реставрація та оцифрування фондуФ-2.

    Проведено перевірення наявності та стану 4221 справи дорадянського та радянського періодів та складено 146 актів.

    В плані забезпечення фізичного стану документів, відреставровано документів на паперовій основі – 2642 аркіші, 52 креслення великоформатних документів. Проведено ремонт документів на паперовій основі в кількості 2072 аркуші та палітурні роботи 272 справ. Проведено ремонт диплому на пергаментній основі.

    Задля ознайомлення громадськості з документами архіву, підготовлено он-лайновий варіант тематичної виставки «75 років з дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні». У виставковому залі архіву розміщено тематичну виставку «З історії архівної справи у Львівській області», присвячену Міжнародному дню архівів, он-лайновий варіант якої буде оприлюднено на веб-сайті архіву.

    У зв’язку з обмеженням прийому громадян столом довідок, розглянуто близько 900 звернень, які надійшли поштовим зв’язком, з них електронною поштою 459 запитів, виконано 1274 довідки. Щодо вирішення питань по –суті, в телефонному режимі, надано  близько 550 консультацій.

Оголошення!

  З 11 червня 2020 року всі виконані під час карантину запити соціально-правового характеру будуть відправлятись заявникам простим поштовим відправленням відповідно до підпункту 4.2.13. пункту 4 Розділу VI Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 за №656/5, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за №584/23116

Оцифровуємо архівні документи

        За результатами проведення моніторингу під час дії карантинних заходів у березні-початку травня 2020 року Державною архівною службою України (лист від 14.05.2020 №1701/03.3/0), щодо активізації діяльності обласних архівів з оцифровування архівних фондів, їх довідкового апарату та розміщення цифрових копій на власних веб-сайтах, відзначено роботу Державного архіву Львівської області з виявлення нових документів з метою представлення громадськості в межах он-лайн виставок до памятних та ювілейних дат.

        Також, з метою впровадження доступу користувачів до документів фондів Державного архіву Львівської області, їх довідкового апарату, на оновленому офіційному веб-сайті ДАЛО створено рубрику “Електронний архів”, де розміщено архівні видання, оцифровані описи фондів у кількості 25 описів за 1939-1983 рр. колишнього партійного архіву (фонд П-3, Львівський обком Комуністичної партії України).