Описи

Партійний архів Львівського обкому Компартії України (Фонд П-1, опис 1, 1945-1990 рр.)

Партійний архів Львівського обкому Компартії України (Фонд П-1, опис 2, 1946 р.)

Партійний архів Львівського обкому Компартії України (Фонд П-1, опис 4, 1941-1988 рр.)

Партійний архів Львівського обкому Компартії України (Фонд П-1, опис 7, 1972-1981 рр.)

Партійний архів Львівського обкому Компартії України (Фонд П-1, опис 7, 1982-1985 рр.)

Партійний архів Львівського обкому Компартії України (Фонд П-1, опис 7, 1985-1988 рр.)

Радянський райком Компартії України (Фонд П-2, опис 1, 1973-1978 рр.)

Радянський райком Компартії України (Фонд П-2, опис 1, 1973-1978 рр.)

Радянський райком Компартії України (Фонд П-2, опис 3, 1979-1981 рр.)

Радянський райком Компартії України (Фонд П-2, опис 5, 1982 р.)

Радянський райком Компартії України (Фонд П-2, опис 7, 1983 р.)

Радянський райком Компартії України (Фонд П-2, опис 9, 1984 р.)

Радянський райком Компартії України (Фонд П-2, опис 11, 1985 р.)

Радянський райком Компартії України (Фонд П-2, опис 13, 1986 р.)

Радянський райком Компартії України (Фонд П-2, опис 15, 1987-1989 рр.)

Львівський обком Компартії України (Фонд П-3, опис-1, 1939-1946 рр.)

Львівський обком Компартії України (Фонд П-3, опис 2, 1947-1948 рр.)

Львівський обком Компартії України (Фонд П-3, опис 3, 1949-1950 рр.)

Львівський обком Компартії України (Фонд П-3, опис 4, 1951-1953 рр.)

Львівський обком Компартії України (Фонд П-3, опис 5, 1954-1956 рр.)

Львівський обком Компартії України (Фонд П-3, опис 6, 1957-1959 рр.)

Львівський обком Компартії України (Фонд П-3, опис 8, 1960-1962 рр.)

Львівський обком Компартії України (Фонд П-3, опис 9, 1964-1966 рр.)

Львівський обком Компартії України (Фонд П-3, опис 10, 1967-1968 рр.)